Veluwe Randmeer Mediagroep

VRMG, de omroep voor de Noord-West Veluwe

advertentie

Veluwe Randmeer Mediagroep en de AVG


VRMG hecht groot belang aan de bescherming van jouw privacy en de veiligheid van je persoonsgegevens. Voor het goed functioneren van onze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van jou te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zullen je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelt VRMG? Dat valt gelukkig best mee. Als je kijkt of luistert via de website of app, verzamelen we geen persoonsgegevens die voor onze organisatie (of anderen) direct herleidbaar zijn naar een individu. We weten dus nooit of en wanneer jij kijkt of luistert.

Onze website www.vrmg.nl maakt wel gebruik van zogeheten 'cookies'. Dat zijn kleine (tekst) bestandjes die op je computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Deze bezoekinformatie kan worden overgebracht naar de beveiligde servers van onze websiteprovider in een beschermd datacenter. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen. Door deze informatie kunnen wij de website aanpassen aan de behoefte van onze bezoekers.

Door gebruik te maken van onze website en/of app geef je aan het privacy beleid te accepteren. VRMG respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen deze persoonlijke informatie niet langer bewaren dan nodig is voor het juist laten werken van onze diensten.

Contact Zodra je in contact treedt met VRMG worden er uiteraard wel gegevens verzameld. Als je ons een mail stuurt, ontvangen we je naam en mailadres (en eventuele andere informatie die je op dat moment zelf, vrijwillig, verstrekt). Die bewaren we (tijdelijk) om jou een reactie te kunnen geven, en om je vragen te beantwoorden. Algemene mail wordt bewaard voor het archief en eens per jaar gewist. Stuur je een mail om een verzoekje aan te vragen of om te reageren op een programma, dan wordt deze informatie door ons uiterlijk na 4 weken verwijderd.

Prijsvragen Doe je mee aan een prijsvraag van VRMG, dan bewaren we jouw gegevens tot maximaal drie maanden nadat de prijsvraag is afgelopen. Dit is nodig om de prijsvraag naar behoren af te kunnen afronden, inclusief het uitkeren van prijzen en eventueel kunnen mailen van winnaars. De bewaarde persoonsgegevens betreffen je naam, e-mailadres, telefoonnummer en je postadres.

Schriftelijke correspondentie Stuur je per reguliere post een brief aan VRMG, dan wordt deze na beantwoording binnen een half jaar weer verwijderd. We bouwen geen archief op van correspondentie, maar bewaren één en ander slechts voor beperkte duur. Zakelijke en/of financiële correspondentie bewaren we zeven jaar lang, conform de eisen van de wetgever. (o.a. de belastingdienst).

Reacties op website Als je via onze website reageert op een artikel, dan wordt deze reactie zichtbaar op de site. Jouw naam en mogelijk mailadres of facebook profiel kunnen dan voor derden zichtbaar zijn. Door het plaatsen van een reactie geef je dus toestemming voor deze vorm van openbaarmaking van jouw gegevens. Op jou verzoek kan een reactie door ons verwijderd worden. We hanteren een verwerkingsperiode van 48 uur.

Radio/tv/internet VRMG is de streekomroep voor de gemeenten Barneveld, Ermelo, Elburg, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Wij brengen dagelijks lokaal nieuws en informatie via de website en/of app. Daarom maken wij veel beeld en geluidmateriaal.

Indien je vrijwillig medewerking verleent aan een van onze programma’s, dan ga je akkoord met uitzending hiervan, inclusief eventueel gebruik van foto en/of videomateriaal waarop je zichtbaar bent. Al onze programma’s -en items- kunnen ook worden (her)gebruikt door ons, of onze mediapartners. Jouw toestemming betreft dus ook toestemming voor dit hergebruik.

Als onze verslaggevers op pad zijn voor een nieuwsbericht, dan hebben ze speciale formulieren bij zich waarop individuen die meewerken aan een reportage, toestemming kunnen verlenen tot gebruik van de audio/foto/video voor publicatie op radio, tv en/of internet. Indien nodig zullen onze medewerkers jou vragen dit formulier in te vullen. Deze formulieren worden bewaard tot 2 weken na de (eerste) uitzending. De toestemming wordt daarna geacht doorlopend te zijn gegeven, tenzij je schriftelijk daar bezwaar tegen maakt via AVG@vrmg.nl Maar let op: het maken van bezwaar leidt niet automatisch tot verwijderen van het materiaal, daar gaat een beoordeling aan vooraf.

Vrijheid van nieuwsgaring. Let op; De AVG beperkt niet het recht op vrije nieuwsgaring!

Onze journalisten maken veelvuldig audio-,video en fotomateriaal van evenementen, nieuwswaardige gebeurtenissen of in publiek toegankelijke ruimten. Ze hebben daarvoor jouw toestemming niet nodig. Indien je meent dat publicatie van bepaalde items schadelijk voor je kunnen zijn, dan kun je dit aangeven via een email naar AVG@vrmg.nl Het coördinatoren team maakt de afweging of een item verwijderd of aangepast wordt. Je ontvangt hierover –conform ons klachtenprotocol- altijd een terugkoppeling.

Delen van gegevens VRMG deelt geen persoonsinformatie met derden, ook niet met onze mediapartners, tenzij je hier nadrukkelijk (schriftelijk, inclusief e-mail) toestemming voor hebt gegeven. Uitzondering hierop is als de omroep door de wetgever verplicht wordt bepaalde informatie beschikbaar te stellen, denk hierbij aan informatie die benodigd is in het kader van een justitieel onderzoek.

Vragen over VRMG en de AVG?

Eventuele vragen kun je stellen via email: avg@vrmg.nl
Onze AVG verklaring kun je hier downloaden.


advertentie


  Horst


Havendam Harderwijk (@Matrix cam)

Camera Strandboulevard